to main page send e-mail site map
 

Handels- og leveringsbetingelser for
AB Energi ApS:
1. Hvem kan benytte online-bestilling:
1.1
AB Energi ApS modtager bestillinger fra alle firmaer med dansk CVR-nr. samt alle myndige personer over 18 år med fast bopæl i Danmark.
1.2
AB Energi ApS forbeholder sig retten til at kreditvurdere alle, der har bestilt fyringsolie via www.abenergi.dk.

2. Priser:
2.1
Alle bestillinger vil blive faktureret i overensstemmelse med den annoncerede pris på www.abenergi.dk. på bestillingsdagen.
2.2
Alle priser på AB Energi ApS er angivet i danske kroner inkl. moms, alle afgifter samt levering.

3. Betaling.
3.1
Alle ordrer på www.abenergi.dk. forudbetales ved bestilling.
3.2
Som betalingsmiddel kan man benytte direkte indbetaling på AB Energi ApS’ bankkonto, i nogle tilfrælde betaling til chauffør ved levering og om kort tid også Visa, Mastercard.
3.3
Ved betaling med kreditkort - når dette er implementeret - reserverer AB Energi ApS ordrens fulde beløb på kundens konto, men beløbet trækkes først, når ordren er effektueret. Betaler man ordrens fulde beløb direkte ind på AB Energi ApS’ konto f.eks. via netbanksoverførsel og leverancen bliver mindre end bestilt, refunderes det overskydende beløb umiddelbart efter levering.

4. Betaling med kreditkort
4.1
AB Energi ApS forbeholder sig ret til at pålægge alle bestillinger der betales med kreditkort og netbankbetalinger, et gebyr svarende til den omkostning AB Energi ApS evt. pålægges for modtagelse af betalingen. Satser vil i givet fald kunne ses på www.abenergi.dk..
4.2
I øvrigt henviser vi til kortudsteders bestemmelser samt gældende regler for betalinger over nettet med kreditkort.

5. Faktura
5.1
Proformafaktura fremsendes via e-mail ved bestilling.
5.2
Endelig faktura fremsendes via e-mail umiddelbart efter levering.

6. Leveringsbetingelser
6.1
Minimumlevering er 700 liter. Ved levering af mindre end 700 liter faktureres et gebyr på kr. 375,- inkl. moms.
6.2
AB Energi ApS betragter varen som leveret når den ifølge normal praksis, eller som aftalt med kunden, er leveret i olietanken.
6.3
AB Energi ApS leverer fyringsolie i hele landet, undtaget ikke-brofaste øer.
6.4
Levering af fyringsolie er betinget af, at alle lovkrav i forbindelse med ”olietankbekendgørelsen” er opfyldt hos kunden. Alle overjordiske tanke skal i den forbindelse være forsynet med godkendt tankalarm.
6.5
Den leverede fyringsolie er AB Energi ApS’ ejendom indtil ordrens fulde beløb er betalt.
7. Levering
7.1
Leveringstid: AB Energi ApS leverer normalt 1-2 hverdage efter bestilling, dvs. registrering af bestilling betaling . Leveringstiden kan dog af og til være længere i perioder pga. ekstremt mange ordrer, dårligt vejr etc.
7.2
Levering foretages normalt hverdage 07:00 til 17:00, men der kan forekomme leveringer lørdag samt om aftenen i travle perioder.
7.3
AB Energi ApS forbeholder sig ret til at fakturere 250 kr. inkl. moms, såfremt det ikke er muligt at foretage leveringen pga. manglende adgang til kundens olietank.
7.4
Før levering skal kunden sikre at:
a.Overfyldsalarm er påmonteret tanken.
b. Tanken kan pejles.
c. At der er plads i tanken til den mængde fyringsolie som ordren er afgivet på.
d. Tankinstallationen er godkendt og til en enhver tid lever op til gældende miljømæssige krav og regler.
e. At der er fri og uhindret adgang til tanken.
7.5
Chaufføren kan til enhver tid nægte at levere, såfremt et af ovenstående punkter ikke er overholdt.

8. Manglende levering og force majeure
8.1
Manglende levering: Hvis AB Energi ApS ikke har leveret den bestilte fyringsolie inden for den aftalte leveringstid, bedes du kontakte os på e-mail: jtm@abenergi.dk.
8.2
Force majeure: AB Energi ApS’ leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, som AB Energi ApS ikke er herre over, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure anses krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, is-vanskeligheder, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed.

9. Fortrydelsesret
9.1
Fortryder du bestillingen, inden fyringsolien er leveret, skal AB Energi ApS kontaktes på e-mail: jtm@abenergi.dk. Afbestilling skal ske senest på et tidspunkt, der gør det muligt at kontakte chaufføren, inden påfyldning er påbegyndt.
9.2
Du kan fortryde din online bestilling 14 dage frem fra bestillingstidspunktet. Tilbagelevering kan dog ikke ske uden forudgående aftale med AB Energi ApS og kunden skal selv sørge for, at levere varen tilbage til i samme stand som den er modtaget. Omkostninger til tilbagelevering er altid på kundens regning. AB Energi ApS gør opmærksom på at, hvis fyringsolien når olien er fyldt i kundens tank kan den ikke genanvendes og vil derfor blive afregnet som spildolie.

AB Energi ApS
Silovej 42
2690 Karlslunde
Telefon: 2123 2123

E-mail: jtm@abenergi.dk

CVR: 3230 4486
Bank:
Danske Bank Reg: 3349
Konto: 3349 551 608

 
Copyright © 2012 AB Energi ApS. All Rights Reserved. Webdesign by InLoMa